Send

Operatiuni Registrul Comertului

Informatii generale

 Obiectul de activitate al societatii comerciale, tradus in practica prin activitatea concreta pe care o societate este autorizata sa o desfasoare, poate necesita ajustari in cursul existentei societatii in functie de perspectivele economice ale acesteia.

Chiar daca la infiintare societatea a pornit cu un set de obiecte de activitate care la acel moment acopereau necesitatile activitatii societatii, este posibila suplimentarea/modificarea acestora ca raspuns al unei nevoi de dezvoltare sau ca si consecinta a unei noi strategii economice a societatii.

Documente necesare

 • Copii ale actelor societatii;
 • Copie CI/Pasaport asociati;
 • Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor/ Decizia asociatului unic – in original (redactata de IBS);
 • Versiunea actualizata a Actului Constitutiv (in original) (elaborat de IBS), in baza ultimului act constitutiv furnizat de client (versiunea electronica);
 • Certificatul de inregistrare in Registrul Comertului, in original; (doar in cazul modificarii obiectului principal de activitate);
 • Delegatie pentru reprezentantii IBS desemnati sa indeplineasca formalitatile necesare – in original (furnizata de IBS);
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

 

Etape:

 • Redactarea documentelor;
 • Depunerea dosarului la Registrul Comertului;
 • Reprezentare termen/reprezentare audienta;
 • Dupa caz, depunerea/redactarea documentelor ce pot fi solicitate ulterior inregistrarii dosarului;
 • Obtinerea de la Registrul Comertului a certificatului de mentiuni care atesta inregistrarea modificarilor.

 

Onorarii

Adaugare de noi obiecte de activitate                    200 Lei

Informatii generale

Cesiunea de parti sociale/actiuni este o operatiune juridica constand in transmiterea printr-un contract de cesiune a partilor sociale/actiuni catre una sau mai multe persoane, asociate deja in societate sau straine de aceasta, care dobandesc astfel calitatea de asociati/actionari.

Transmitatorul poarta denumirea de cedent, iar dobanditorul poarta denumirea de cesionar. Cesiunea poate fi efectuata la valoarea nominala a partilor sociale sau la o alta valoare, convenita de parti, iar in situatia in care din cesiune se inregistreaza un castig, se datoreaza impozit de 16% de catre dobanditor, calculat la diferenta pozitiva dintre pretul de vanzare si valoarea nominala a partilor sociale, prevazuta in actul constitutiv.

 Cesiunea de actiuni sau parti sociale se materializeaza printr-un contract de cesiune intre cedent si cesionar/i in care se descrie in amanunt transferul de parti sociale/actiuni, partile participante si situatia capitalului social rezultat.

In situatia in care cesiunea de actiuni  sau parti sociale se face intre asociatii existenti, operatiunea se efectueaza intr-o singura etapa la Registrul Comertului, dupa cum urmeaza:

 • Cesiunea de parti sociale/actiuni catre asociat/actionar existent in societate:

Documentele necesare cesiunii de parti sociale catre un asociat/actionar existent in societate

 • Copii ale actelor societatii;
 • Copie CI/Pasaport asociati; (cedent si cesionar);
 • Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor/ Decizia asociatului unic – in original (redactata de IBS);
 • Contractul de cesiune (in original) (redactat de IBS);
 • Delegatie pentru reprezentantii IBS desemnati sa indeplineasca formalitatile necesare – in original (furnizata de IBS);
 • Versiunea actualizata a Actului Constitutiv (in original) (elaborat de IBS), in baza ultimului act constitutiv furnizat de client (versiunea electronica);
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

Etapele procedurii:

 • Redactarea documentelor;
 • Depunerea dosarului la Registrul Comertului;
 • Reprezentare termen/reprezentare audienta;
 • Dupa caz, depunerea/redactarea documentelor ce pot fi solicitate ulterior inregistrarii dosarului;
 • Obtinerea de la Registrul Comertului a certificatului de mentiuni care atesta inregistrarea modificarilor.

Cesiunea de parti sociale cu asociati/actionari din afara societatii:

In cazul in care cesiunea de actiuni sau  parti sociale se efectueaza cu asociati din afara societatii, operatiunea se efectueaza in doi pasi la Registrul Comertului si dureaza aproximativ 2 luni.

Pasul I:

 • Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor/Decizie asociat unic – in original (redactata de IBS); hotarare ce se va publica in Monitorul Oficial
 • Delegatie pentru reprezentantii IBS desemnati sa indeplineasca formalitatile necesare- in original (furnizata de IBS);
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

 

Informatii generale

Desfasurarea activitatii unei persoane fizice autorizate sau a unei societati cu raspundere limitata poate avea loc la sediul profesional inregistrat la infiintarea societatii, insa acest lucru nu este obligatoriu, iar in functie de marimea activitatii, agentii economici isi pot deschide si alte puncte de lucru.

Punctul de lucru poate fi deschis odata cu infiintarea PFA / II sau oricand dupa acest moment. Punctul de lucru se infiinteaza pentru desfasurarea activitatii economice prevazute in obiectul de activitate stabilit la infiintare, si reprezinta un centru de activitate din structura unui agent economic, care are un caracter fix sau permanent, cum ar fi un birou, un sediu secundar, o fabrica, un magazin, un atelier. Aceasta locatie, denumita punct de lucru, trebuie inregistrata la Registrul Comertului, asa cum prevede si legislatia in vigoare.

Nu se poate inregistra punctul de lucru in acelasi spatiu unde este declarat sediul profesional. In cazul in care se doreste desfasurarea activitatii economice la sediul profesional se va autoriza ca atare, fara a mai fi necesara declararea ca punct de lucru.

Cadru legal  (art. 14 alin. 3 OUG 44/2008).

Documente necesare infiintare punct lucru:

 • Copii ale actelor societatii;
 • Copie CI/Pasaport asociati;
 • Hotararea Adunarii Generale, Act Aditional/Decizie Asociat Unic (redactate de IBS; original);
 • Dovezile privind detinerea punctului de lucru (contract de comodat, inchiriere, proprietate, etc); (redactate de IBS pe baza documentelor furnizate de client); original;
 • Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor (redactate de IBS; original); numai daca este cazul;
 • Delegatie pentru reprezentantii IBS desemnati sa indeplineasca formalitatile legale; (original; redactata de IBS);
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

 

In situatia in care veti inchiria un imobil, de la o persoana fizica, pentru punctul de lucru, este necesar Contractul de Inchiriere vizat de catre Administratia Finantelor Publice. Daca veti inchiria de la o persoana juridica, vom avea nevoie si de o copie a titlului de proprietate sau de administrare a respectivului imobil.

Etapele  procedurii:

 • Redactarea documentelor necesare;
 • Depunerea dosarului la Registrul Comertului;
 • Reprezentare termen/reprezentare audienta;
 • Dupa caz, depunerea/redactarea documentelor ce pot fi solicitate ulterior inregistrarii dosarului;
 • Obtinerea de la Registrul Comertului a certificatului de mentiuni care atesta inregistrarea punctului de lucru;

Onorarii

Deschidere punct de lucru                   200 Lei

 

Informatii generale

 Reducerea capitalului social este operatiunea economica pentru care se opteaza in principal in situatia in care societatea a avut o activitate economica deficitara, care a condus la pierderea unei parti din activul patrimoniului societatii. De asemenea, se poate recurge la solutia de reducere capital social atunci cand capitalul social avut in vedere la infiintarea firmei se dovedeste a fi prea mare pentru nevoile acesteia. O modificare a capitalului social poate avea ca obiect reducerea lui cu indeplinirea unor conditii legale. Capitalul social al unui SRL nu poate fi redus sub limita minima legala de 200 lei sau mai mult in cazul obiectelor de activitate care functioneaza dupa legi speciale.

Reducerea se realizeaza in doua etape in scopul protejarii creditorilor sociali, care, in termen de 2 luni de la data publicarii hotararii de reducere a capitalului social au posibilitatea exercitarii dreptului de opozitie la reducerea capitalului social, prin care s-ar diminua gajul lor general.

Intr-o prima etapa se va publica in Monitorul Oficial hotararea prin care se diminueaza capitalul social, iar dupa 60 zile se vor depune la Registrul Comertului, statutul societatii actualizat cu noul capital social, balantele contabile impreuna cu notele contabile care evidentiaza reducerea capitalului social.

Documentele necesare pentru inregistrarea mentiunii privind reducerea capitalului social al societatilor comerciale.

Documentele/ Etapele procedurii:

 Reducerea capitalului social se va face in doi pasi:

Pasul 1.

 • Cerere de depunere furnizata de ONRC;
 • Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor/actionarilor/Decizia asociatului unic (original; redactata de IBS) prin care se hotaraste diminuarea capitalului social, hotarare care se va publica in Monitorul Oficial; (original);
 • Delegatie pentru reprezentantii IBS desemnati sa indeplineasca formalitatile legale; (original; redactata de IBS).
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

Pasul 2.

Dupa 60 de zile de la publicarea hotararii in M. Oficial, se depun urmatoarele documente:

 • Cerere de depunere furnizata de ONRC;
 • Versiunea actualizata a Actului Constitutiv (in original) (elaborat de IBS), in baza ultimului act constitutiv furnizat de client (versiunea electronica);
 • Actul modificator al actului constitutiv (original);
 • Delegatie pentru reprezentantii IBS desemnati sa indeplineasca formalitatile legale (original; redactata de IBS).
 • Daca este cazul: (i) avizul prealabil cu privire la limita capitalului social prevazut de legi speciale (original); (ii) hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a respins opozitia (copie legalizata); (iii) avizele prealabile prevazute de legile speciale (original);
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

Etape:

 •  Redactarea documentelor (prima si a doua etapa);
 • Depunerea dosarului la Registrul Comertului; (prima si a doua etapa);
 • Reprezentare termen/reprezentare audienta; (prima si a doua etapa);
 • Dupa caz, depunerea/redactarea documentelor ce pot fi solicitate ulterior inregistrarii dosarului; (prima si a doua etapa);
 • Obtinerea de la Registrul Comertului a certificatului de mentiuni care atesta inregistrarea modificarilor (prima si a doua etapa).

Onorarii

 Diminuare capital social                               De la 300 Lei

Informatii generale

In sprijinul agentului economic s-a introdus procedura dizolvarii si lichidarii voluntare fara numire de lichidator Art. 227, alin. (1), lit. b) și d) din Legea nr. 31/1990, actualizata la data de 17 aprilie 2009, care descrie procedura dizolvarii si lichidarii voluntare fara numire de lichidator, respectiv pe baza Hotararii asociatului unic sau Hotararii Adunarii generale a asociatilor.

Aceasta procedura scuteste agentul economic de necesitatea apelarii la un lichidator autorizat si intocmirea raportului de lichidare de catre acesta, iar implicit de niste costuri suplimentare constand evident in onorariul lichidatorului. De asemenea, aceasta procedura elimina etapa publicarii in Monitorul Oficial a bilantului de lichidare si a raportului de lichidare cu costurile aferente.

Desi exista si o alta metoda oferita de stat societatilor comerciale, anume suspendarea activitatii societatii pe durata nedeterminata (care, de fapt, in acceptiunea Oficiului Registrului Comertului inseamna 3 ani), aceasta metoda scuteste societatea comerciala doar de plata impozitului forfetar.

In contextul introducerii impozitului forfetar si al crizei economice, in sprijinul agentului economic s-a introdus procedura dizolvarii si lichidarii voluntare fara numire de lichidator in cazul in care nu mai detine angajati, nu are datorii, nu are creante de recuperat, nu are leasing- uri etc.

Din aceste considerente, solutia cea mai buna in sprijinul agentului economic este cel mai adesea cea de a solicita dizolvarea societatii.

Documentele/ Etapele procedurii:

Dizolvarea si lichidarea societatii voluntare fara numire de lichidator se va face in 2 pasi si presupune urmatoarele documente:

Pasul 1.

 • Cerere de depunere furnizata de ONRC;
 • Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor/Decizia asociatului unic (original; redactata de IBS) prin care se hotaraste dizolvarea societatii, hotarare care se va publica in Monitorul Oficial;
 • Delegatie pentru reprezentantii IBS desemnati sa indeplineasca formalitatile legale; (original; redactata de IBS).
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

Pasul 2.

Informatii generale

Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, comunitar sau, dupa caz, in interesul lor, personal nepatrimonial.

 

Activul patrimonial initial al asociatiei este in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie si este alcătuit din aportul in natură si/sau in bani al asociaţilor. In cazul aportului in natura, forma autentica a actului constitutiv si a statutului este obligatorie.

Documente necesare

 • Copie CI ale membrilor fondatori;
 • actul constitutiv si statutul asociatiei, in forma autentica sau atestata de avocat;
 • actul de proprietate al sediului in care va functiona asociatia;
 • acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor (doar pentru apartamente)
 • dovada depunerii patrimoniului;
 • cazierul fiscal al membrilor fondatori/certificat fiscal pentru persoane juridice;
 • specimenul de semnatura si semnatura membrilor fondatori in forma notariala

Etapele procedurii

 • Obtinerea de la Ministerul Justitiei a dovezii privind disponibilitatea si rezervarea denumirii
 • Depunerea patrimoniului la banca;
 • Redactarea documentelor necesare ;
 • Depunerea dosarului la Judecatorie
 • Reprezentarea instanta/reprezentare termen;
 • Obtinerea documentelor care atesta infiintarea fundatiei.

NOTA! Termenul pentru constituirea unei asociatii este de min 45 zile – moment in care asociatia va fi pe deplin functionala. Obtinerea hotararii judecatoresti privind dispunerea inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor se face in 21 de zile, insa, datorita procedurilor ce trebuie indeplinite pentru ca aceasta hotarare sa ramana definitiva, termenul ajunge la min 45 de zile.

 Onorarii

 Infiintare asociatie                           450 Lei

Informatii generale

Persoanele fizice care doresc sa desfasoare activitatile economice individual si independent – ca persoane fizice autorizate – au obligatia sa solicite inregistrarea in Registrul Comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice, ca persoane fizice autorizate (PFA), in conditiile OUG 44/2008.

Autorizarea functionarii, in conditiile ordonantei mentionate, nu exonereaza persoanele fizice autorizate de obligatia de a obtine, inainte de inceperea activitatii, autorizatiile, avizele, licentele si altele asemenea, prevazute in legi speciale, pentru desfasurarea anumitor activitati economice.

Conditii pentru desfasurarea de activitati economice a PFA sunt:

 • a implinit varsta de 18 ani;
 • starea sanatatii le permite desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia;
 • au calificarea – pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia;
 • nu au fost condamnate penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal.

Documente necesare infiintare S.R.L.

 • Carțile de identitate ale fondatorului;
 • Actul de proprietate al sediului social, furnizat de client, dupa caz, redactat de IBS;
 • Documentele atestand calificarea in domeniul de activitate in care urmeaza sa activeze – copie dupa diplomele de studiu, dupa atestate etc.
 • Specimen de semnatura administrator (autentificat de notar);
 • Delegatie notariala pentru reprezentantii IBS desemnati sa indeplineasca formalitatile necesare – in original.
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

 Etape infiintare PFA

 • Rezervarea denumirii la Oficiul National al Registrului Comertului;
 • Conceperea si redactarea documentelor;
 • Depunerea capitalului social;
 • Depunerea actelor la Registrul Comertului;
 • Reprezentare termen/reprezentare audienta;
 • Dupa caz, depunerea/redactarea documentelor ce pot fi solicitate ulterior depunerii dosarului;
 • Ridicarea de la Registrul Comertului a certificatului de mentiuni care atesta inregistrarea persoane fizice autorizate.

Onorarii

Infiintare PFA    300 Lei

Informatii generale

Societatile pe actiuni (S.A.) reprezinta forma cea mai complexa si totodata cea mai evoluata a societatii comerciale. Aceasta forma de societate este destinata realizarii marilor afaceri care necesita capitaluri insemnate. Actionarii raspund pentru pierderile societatii doar in limita actiunilor detinute, deci nu pot pierde mai mult decat au investit.

Capitalul social al societatii pe actiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei. Cota de participare la capitalul social reprezinta si cota parte din actiunile societatii. Actiunile pot fi nominative (au inscris numele titularului dreptului), sau la purtator (simpla posesie valoreaza titlu de proprietate).

O societate pe actiuni se poate constitui si prin subscriptie publica.

Societatea comerciala pe actiuni se poate constitui prin:

 • aporturile a cel putin doi actionari pentru desfasurarea unei activitati comerciale, in vederea impartirii profitului si care raspund pentru obligatiile sociale in limita aportului lor;
 • subscriptie publica care presupune o oferta de subscriere adresata oricarei persoane care dispune de bani si doreste sa ii investeasca prin cumpararea de actiuni.

Documente necesare infiintare S.A.:

 • Copie CI/Pasaport asociati; ;
 • Actul de proprietate al sediului social, furnizat de client, dupa caz, redactat de IBS;
 • Specimen de semnatura administrator (autentificat de notar);
 • Delegatie notariala pentru reprezentantii IBS desemnati sa indeplineasca formalitatile necesare – in original ;
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.
 • Formularul cu date pentru inființare firma, completat integral. Click aici pentru formular (Chestionar si documente info_ SA)

 

Etape infiintare S.A.

 • Rezervarea denumirii firmei la Oficiul National al Registrului Comertului;
 • Redactarea documentelor;
 • Depunerea capitalului social;
 • Depunerea dosarului la Registrul Comertului;
 • Reprezentare termen/reprezentare audienta;
 • Dupa caz, depunerea/redactarea documentelor ce pot fi solicitate ulterior inregistrarii dosarului;
 • Obtinerea de la Registrul Comertului a certificatului de mentiuni care atesta inregistrarea societatii;

Onorarii   

Infiintare S.A.            850 Lei

Informatii generale

In momentul constituirii unei societati comerciale exista obligatia legala ca asociatii sa subscrie si sa verse aportul lor la capitalul social, care poate consta in numerar sau in diverse bunuri in natura (evaluarea acestora este obligatorie). Capitalul social are o valoarea minima prevazuta de Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale, republicata si modificata, si anume:

(a) 200 lei – pentru societatile comerciale cu raspundere limitata;

(b)25.000 EUR – pentru societatile comerciale pe actiuni si in comandita pe actiuni.

In orice moment ulterior inregistrarii in Registrul Comertului asociatii pot opta pentru majorarea capitalului social, decizie ce se va realiza printr-un nou aport al unuia sau al tuturor asociatilor.

Documentele necesare

 • Cerere de inregistrare (original);
 • Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor/ Decizia asociatului unic – in original (redactata de IBS);
 • Dovada dreptului de proprietate al asociatului/actionarului/membrului persoanei juridice asupra aportului in natura (copie certificata); in cazul in care aportul este constituit dintr-un imobil se ataseaza si extrasul de carte funciara in original;
 • Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor la capitalul social (copii);
 • Versiunea actualizata a Actului Constitutiv (in original) (elaborat de IBS), in baza ultimului act constitutiv furnizat de client (versiunea electronica);
 • Delegatie pentru reprezentantii IBS desemnati sa indeplineasca formalitatile necesare – in original (furnizata de IBS);
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale

Etape:

 • Redactarea documentelor;
 • Depunerea capitalului social
 • Depunerea dosarului la Registrul Comertului;
 • Reprezentare termen/reprezentare audienta;
 • Dupa caz, depunerea/redactarea documentelor ce pot fi solicitate ulterior inregistrarii dosarului;
 • Obtinerea de la Registrul Comertului a certificatului de mentiuni care atesta inregistrarea majorarii capitalului.

Onorarii

Majorare capital social                   De la 300 Lei

In situatia in care a fost numit un administrator pe o anumita perioada de timp, iar aceasta a expirat, se poate proceda la prelungirea duratei acestuia.

Documente necesare prelungirii mandatului administratorului:

 • Cerere de inregistrare (original);
 • Hotararea Adunării Generale a Asociatilor/ Decizia Asociatului Unic – in original (redactata de IBS);
 • Versiunea actualizată a Actului Constitutiv (in original) (redactat de IBS), in baza ultimului act constitutiv furnizat de client (versiunea electronică/print);
 • Delegatie pentru reprezentantii IBS desemnati sa indeplineasca formalitatile necesare- in original (furnizata de IBS);
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

 Etape:

 • Redactarea documentelor;
 • Depunerea dosarului la Registrul Comertului ;
 • Reprezentare termen/reprezentare audienta;
 • Dupa caz, depunerea/redactarea documentelor ce pot fi solicitate ulterior inregistrarii dosarului;
 • Obtinerea de la Registrul Comertului a certificatului de mentiuni care atesta inregistrarea modificarilor.

Onorarii

Prelungire mandat administrator                              200 Lei

Informatii generale

 Fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane, ce constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general, sau, dupa caz, comunitar.

Patrimoniul initial ce trebuie alocat este cel putin contravaloare a 100 de salarii minime brute pe economie. Exceptie o fac acele fundatii care au drept scop operatiuni de colectare de fonduri, ce urmeaza a fi puse la dispozitia altor asociatii si fundatii, caz in care patrimoniul initial trebuie sa fie cel putin contravaloarea a 20 de salarii minime brute pe economie.

Dupa dobandirea personalitatii juridice, patrimoniul in numerar initial al fundatiei poate fi transferat in contul curent, de unde va fi folosit pentru efectuarea de plati in interesul fundatiei.

Documente necesare

 • Copie CI / Pasaport membru / membru(i) fondator(i)
 • Actul constitutiv si statutul fundatiei, in forma autentica sau atestata de avocat;
 • Copie Contract spatiu pentru sediul fundatiei
 • Datele de identificare ale (co)proprietarilor sediului
 • Cazierul fiscal al fiecarui membru fondator
 • O varianta pentru denumirea fundatiei.

Etapele procedurii

 • Rezervarea denumirii obtinuta de la Ministerul Justitiei;
 • Depunerea patrimoniului;
 • Redactarea documentelor necesare
 • Intocmirea actului Constitutiv si a Statutului
 • Depunerea dosarului la judecatorie;
 • Reprezentarea instanta/reprezentare termen;
 • Obtinerea documentelor care atesta infiintarea fundatiei.

Onorarii

Infiintare fundatie                           450 Lei

Informatii generale

Sediul social reprezinta adresa oficiala a societatii comerciale, adresa la care firma primeste toata corespondenta oficiala.

Valabilitatea sediului social este in stransa legatura cu perioada de valabilitate a dovezii sediului social. Atunci cand dovada sediului social consta intr-un contract de inchiriere/subinchirere, contract de comodat sau orice alt tip de contract care confera drept de folosinta temporara, valabilitatea sediului social este aceeasi cu valabilitatea contractului incheiat.

In cazul in care documentele atesta existenta dreptului de folosinta pentru o anumita perioada asupra spatiului cu destinatia „sediu social” al firmei, este necesara prelungirea sediului social al societatii atunci cand termenul de valabilitate al documentului privind sediul social a expirat.

Potrivit Legii societatilor comerciale, la cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului Registrului Comertului, instanta va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile in care aceasta nu are sediul social cunoscut ori nu indeplineste conditiile referitoare la sediul social. Pe langa posibilitatea pronuntarii dizolvarii, firma este pasibila de amenda judiciara. Pentru a evita dizolvarea judiciara si, ulterior, radierea, este recomandata depunerea in timp util a dovezilor privind prelungirea sediului social.

Documente necesare prelungirii valabilitatii sediului social

 • Copii ale actelor societatii;
 • Copie CI/Pasaport asociati
 • Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor/ Decizia asociatului unic – in original (redactata de IBS);
 • Actul prin care s-a facut stabilirea sediului social initial, sau ultimul act prin care s-a facut prelungirea; (furnizat de client sau redactat de IBS);
 • Delegatie pentru reprezentantii IBS desemnati sa indeplineasca formalitatile necesare – in original (furnizata de IBS);
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

Etapele procedurii:

 • Redactarea documentelor;
 • Depunerea dosarului la Registrul Comertului;
 • Reprezentare termen/reprezentare audienta;
 • Dupa caz, depunerea/redactarea documentelor ce pot fi solicitate ulterior inregistrarii dosarului;
 • Obtinerea de la Registrul Comertului a certificatului de mentiuni care atesta inregistrarea modificarilor.

 

Onorarii

Prelungirea valabilitatii sediului social                 230 Lei

Informatii generale

O societate comerciala poate inchide punctele sale de lucru. Aceasta se realizeaza prin introducerea si inregistrarea de mentiuni la Registrul Comertului privind inchiderea de puncte de lucru.

Dupa inregistrarea inchiderii la Registrul Comertului, trebuie sa faceti si declararea inchiderii punctului de lucru la Directia de Finante Publice in raza careia se afla punctul de lucru. De asemenea, va trebui sa faceti si demersurile pentru inregistrarea dezinstalarii casei de marcat de la adresa punctului de lucru inchis.

Documente necesare radierii unui punct de lucru:

 • Copii ale actelor societatii;
 • Copie CI/Pasaport asociati;;
 • Hotararea Adunarii Generale; Decizie Asociat Unic privind inchiderea punctului de lucru; (original; redactata de IBS);
 • Certificatul Constatator pentru punctul de lucru care se radiaza; (original)
 • Versiunea actualizata a Actului Constitutiv (numai daca punctul de lucru ce se radiaza a fost mentionat si in actul constitutiv) – in original; (elaborat de IBS), in baza ultimului act constitutiv furnizat de client (versiunea electronica);
 • Delegatie pentru reprezentantii IBS desemnati sa indeplineasca formalitatile necesare (original; redactata de IBS).
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

Etapele procedurii:

 • Redactarea documentelor necesare;
 • Depunerea dosarului la Registrul Comertului;
 • Reprezentare termen/reprezentare audienta;
 • Dupa caz, depunerea/redactarea documentelor ce pot fi solicitate ulterior inregistrarii dosarului;
 • Obtinerea de la Registrul Comertului a certificatului de mentiuni care atesta radierea punctului de lucru.

 

Onorarii

Radiere punct de lucru                  200 Lei

Informatii generale

Daca activitatea unei firme este suspendata pentru o anumita perioada de timp, exista obligatia de a relua activitatea atunci cand expira termenul de inactivitate temporara declarat. Perioada maxima de suspendare este de trei ani, dupa acest termen existand posibilitatea fie de a relua activitatea, fie de a radia firma.

Procedura reluarii activitatii este similara cu cea aplicabila in cazul solicitarii inactivitatii temporare. Reprezentantii sau imputernicitii societatii se vor adresa Oficiului Registrului Comertului in raza caruia isi aceasta are sediul, pentru inregistrarea hotararii sau deciziei de reluare a activitatii si Administratiei Financiare competente, din raza teritoriala unde isi desfasoara activitatea.

Documente necesare:

 • Declaratia-tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii
 • Hotararea AGA cu privire la anularea suspendarii si reluarea activitatii
 • Certificatul constatator emis in baza declaratiei-tip depusa la suspendarea activitatii
 • Imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale –  taxa judiciara de timbru, in original, timbre judiciare, taxe de registru si tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Etapele procedurii:

 • adoptarea hotararii AGA privind reluarea activitatii societatii
 • depunerea documentelor necesare la Oficiul Registrului Comertului
 • eliberarea de catre Registrul Comertului a documentelor care atesta reluarea activitatii (certificatul de inregistrare mentiuni, incheierea judecatorului/directorului de reluare a activitatii, certificatul constatator privind activitatile autorizate)

Informatii generale

In momentul in care se hotaraste schimbarea administratorului societatii, trebuie luat in considerare faptul ca aceasta modificare trebuie inregistrata la Registrul Comertului.

Detalii privind diferenta intre revocare si schimbarea administratorului:

 • exista cazuri in care o societate comerciala are mai multi administratori. Daca se doreste ca unul din acestia sa inceteze sa mai fie administrator, fara ca in locul lui sa fie numita o alta persoana, atunci se va proceda la revocarea acestuia.
 • Daca, in locul unei persoane numite administrator se doreste numirea altei persoane, atunci se va proceda la schimbarea administratorului.

Documente necesare revocarii/schimbarii administratorului:

 • Cerere de înregistrare (original);
 • Hotararea Adunării Generale a Asociatilor/ Decizia Asociatului Unic – în original (redactata de IBS);
 • Versiunea actualizată a Actului Constitutiv (în original) (elaborat de IBS), in baza ultimului act constitutiv furnizat de client (versiunea electronică/print);
 • In cazul schimbarii administratorului/lor, sunt necesare declaratii date pe proprie raspundere de catre noii administratori/directori/ membrii consiliului de supraveghere/membrii directoratului/persoane imputernicite sa reprezinte sucursala, cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor din care sa rezulte ca accepta numirea si ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (original, autentificat la notar);
 • Delegatie pentru reprezentantii IBS desemnati sa indeplineasca formalitatile necesare- in original (furnizata de IBS);
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

Etape:

 • Redactarea documentelor;
 • Depunerea dosarului la Registrul Comertului ;
 • Reprezentare termen/reprezentare audienta;
 • Dupa caz, depunerea/redactarea documentelor ce pot fi solicitate ulterior inregistrarii dosarului;
 • Obtinerea de la Registrul Comertului a certificatului de mentiuni care atesta inregistrarea modificarilor.

Onorarii

Revocare si schimbare administrator                     250 Lei

Informatii generale

Ca orice subiect de drept, societatea comerciala trebuie sa se identifice in mod obligatoriu prin anumite elemente de individualizare. Societatea comerciala se identifica prin trei elemente : denumirea, sediul si nationalitatea.

Denumirea societatii  este un  element de identificare in sensul  ca  trebuie sa se deosebeasca de firmele existente, inclusiv cele folosite de comerciantii din sectorul public. Conform reglementarilor legale in vigoare nu pot se pot constitui, respectiv nu pot functiona, doua sau mai multe societati comerciale avand aceeasi denumire.

Denumirea unei societati comerciale se rezerva la nivel national (pe intreg teritoriul Romaniei). In situatia in care doriti sa schimbati denumirea societatii dvs, important este de stiut faptul ca vechea denumire devine indisponibila pentru terte persoane pentru o perioada de 2 (doi) ani. Astfel, denumirea respectiva este disponibila pentru persoana juridica ce si-a schimbat denumirea daca revine la denumirea anterioara pe care si-a rezervat-o in acest sens.

Documente necesare

 • Copie CI/Pasaport asociati;
 • 3-4 variante de noi denumiri ale firmei;
 • Hotararea Adunarii Generale/Decizie Asociat Unic, (original; redactata de IBS);
 • Versiunea actualizata a Actului Constitutiv (in original) (elaborat de IBS), in baza ultimului act constitutiv furnizat de client (versiunea electronica);
 • Delegatie pentru reprezentantii IBS desemnati sa indeplineasca formalitatile necesare (original; redactata de IBS).
 • Certificatul de Inmatriculare – in original;
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

Etape:

 • Redactarea documentelor;
 • Depunerea dosarului la Registrul Comertului;
 • Reprezentare termen/reprezentare audienta;
 • Dupa caz, depunerea/redactarea documentelor ce pot fi solicitate ulterior inregistrarii dosarului;
 • Obtinerea de la Registrul Comertului a certificatului de mentiuni care atesta inregistrarea modificarilor.

Onorarii

Schimbare denumire firma                          250 Lei

Informatii generale

Schimbarea sediului social se impune intr-o serie de cazuri, dintre care mentionam cazul expirarii termenului de valabilitate a actului de detinere a spatiului in care societatea are inregistrat sediul la Registrul Comertului. Schimbarea sediului unei societati comerciale are ca efect eliberarea de catre Registrul Comertului a unui nou certificat de inregistrare al societatii cu noul sediu.

 Sediul social reprezinta un element de identificare al oricarei societati comerciale si are un puternic caracter de stabilitate. Sediul social se stabileste la constituirea societatii prin actul constitutiv si, ulterior, se poate schimba, printr-un act modificator al actului constitutiv.

O societate comerciala poate detine spatiul destinat sediului social prin:

 •  contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, contract de donatie (sponsorizare), autorizatie de constructie (impreuna cu procesul verbal de receptie a constructiei) in cazul in care societatea este proprietara acelui spatiu;
 • contract de inchiriere, contract de subinchiriere, contract de comodat.

Documente necesare:

 • Copie CI/Pasaport asociati;
 • Certificatul de inregistrare in Registrul Comertului, in original;
 • Contract de comodat/inchiriere pentru spatiul in cauza; (furnizat de client, dupa caz redactat de IBS, original)
 • Hotararea Adunarii Generale/Decizie Asociat Unic, (original; redactata de IBS);
 • Act Constitutiv Actualizat, (original; redactat de IBS);
 • Delegatie pentru reprezentantii IBS desemnati sa indeplineasca formalitatile necesare (original; redactata de IBS).

Etape

 • Redactarea documentelor;
 • Depunerea dosarului la Registrul Comertului;
 • Reprezentare termen/reprezentare audienta; depunere documente solicitate ulterior;
 • Obtinerea de la Registrul Comertului a certificatului de mentiuni care atesta inregistrarea modificarilor.

Onorarii

Schimbare sediu social                   300 Lei

Informatii generale

Obiectul principal de activitate (activitatea principala a firmei) se refera la codul CAEN inscris in certificatul de inregistrare in Registrul Comertului. Pe langa aceasta activitate, firma mai poate desfasura si alte activitati, considerate secundare. Oricand, asociatii pot decide schimbarea activitatii principale a societatii cu una din activitatile secundare sau cu altele care nu sunt inca autorizate, dar care pot fi autorizate.

La infiintarea firmei este important ca obiectul principal de activitate sa fie potrivit cu activitatea pe care o va desfasura firma. Totusi, pe parcursul activitatii este posibil ca, din diferite motive, schimbarea obiectului principal de activitate sa se impuna ca o modificare necesara pentru dezvoltarea viitoare a firmei.

Documente necesare schimbarii obiectului de activitate principal:

 • Copii ale actelor societatii;
 • Copie CI/Pasaport asociati;
 • Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor/ Decizia asociatului unic – in original (redactata de IBS);
 • Versiunea actualizata a Actului Constitutiv (in original) (elaborat de IBS), in baza ultimului actu constitutiv furnizat de client (versiunea electronica);
 • Certificatul de inregistrare in Registrul Comertului, in original;
 • Delegatie pentru reprezentantii IBS desemnati sa indeplineasca formalitatile necesare – in original (furnizata de IBS);
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

Etapele procedurii:

 • Redactarea documentelor;
 • Depunerea dosarului la Registrul Comertului;
 • Reprezentare termen/reprezentare audienta;
 • Dupa caz, depunerea/redactarea documentelor ce pot fi solicitate ulterior inregistrarii dosarului;
 • Obtinerea de la Registrul Comertului a certificatului de mentiuni care atesta inregistrarea

 Onorarii

Schimbarea activitatii principale a activitatii                      200 Lei

Informatii generale

In cazul in care se doreste intreruperea activitatii unei societati comerciale, exista optiunea de a suspenda activitatea acesteia, o solutie mult mai de scurta durata si mai economica decat dizolvarea voluntara.

Suspendarea activitatii unei societati comerciale se poate realiza pentru o perioada de maxim 3 (trei) ani, dupa aceasta perioada fiind obligatorie reluarea activitatii.

Conditii:

 • sa nu figureze, la data aprobarii cererii, cu obligatii fiscale restante catre bugetul general consolidat;
 • sa nu desfasoare nici un fel de activitate;
 • sa nu obtina venituri din exploatare, venituri financiare si/sau venituri exceptionale;
 • sa nu dispuna de personal angajat si sa nu plateasca venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului (in cazul in care societatea are salariati, se anunta la ITM prin act aditional incetarea contractului de munca pe motivul suspendarii activitatii firmei).
 • sa nu fie in curs de solutionare o cerere de rambursare sau de restituire a impozitelor, taxelor si contributiilor;
 • sa nu fie in curs de derulare un control fiscal.
 • sa fie pe o perioada de maxim 3 ani consecutivi

Avantaje/ Dezavantaje comparativ cu dizolvarea si radierea societatii

Avantaje:

 • Taxe mai mici la Registrul Comertului
 • Perioada de solutionare mai mica
 • Procedura suspendarii este simplificata in comparatie cu dizolvarea, cea din urma avand un caracter mai complex necesitand intocmirea șI depunerea succesiva la Registrul Comerțului a 3 documentații.
 • De asemenea, pe perioada suspendarii, activitatea societatii se poate relua in orice moment, nefiind obligatorie ajungerea acesteia la termenul prevazut initial.

 

Dezavantaje:

Mission statement:

 • Solutiile cele mai bune le gasim numai impreuna
 • Standarde profesionale
 • Obiectivitate si independenta

Contact