Send

Evaluari pentru raportare financiara

Cand aveti nevoie de evaluare pentru raportare financiara?

Evaluarea pentru raportarea financiara, este necesara pentru a permite entitatilor comerciale sa isi inregistreze in contabilitate elementele bilantiere la un nivel care sa reflecte cat mai fidel valoarea acestor elemente in conformitate cu conditiile existente in piata, cu utilizarea si utilitatea acestora pentru entitate.Legislatia contabila specifica necesitatea mentinerii activelor la valoarea justa, iar acest lucru se realizeaza de regula de catre evaluatori.

Evaluarea este in parte reglementata de Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”) daca entitatea isi intocmeste bilantul in conformitate cu aceste standarde sau de Standardele Nationale de Contabilitate, in cazul in care entitatea isi intocmeste bilantul in conformitate cu standardele locale de contabilitate. In cazul Romaniei, evaluarea este mentionata in Legea Contabilitatii si in Ordinele Ministerului de Finante, care reglementeaza periodic activitatea contabila

Cum va putem ajuta?

 • Evaluarea tuturor tipurilor de active si datorii pentru estimarea valorii juste
 • Asistenta pentru aplicarea IFRS 3,IFRS 13; IFRS 38, IAS 36, SFAS 142, SFAS 141;
 • Asistenta in evaluarea sau estimarea testelor de depreciere pentru Goodwill;
 • Asistenta in realizarea testelor de depreciere pentru alte active;
 • Asistenta in alocarea pretului de achizitie (Purchase Price Allocation);
 • Verificarea rapoartelor de evaluare.

Atuurile echipei noastre

 • dubla expertiza: in evaluare si audit financiar, ceea ce permite o intelegere exacta a impactului evaluarii in situatiile financiare
 • implicare totala in discutiile cu auditorii pentru ca raportul de evaluare sa fie acceptat
 • vechime in verificarea rapoartelor de evaluare intocmite de terti din perspectiva auditorului
 • experienta de peste 10 ani in companii de tip Big Four
 • acreditare internationala (RICS, REV) si nationala ANEVAR-MAA